2002-2009 INFOSET Ltd.. All rights reserved.
NASLOVNA   |    PROIZVODI |    USLUGI    |    DEJNOSTI   |    REFERENCI    |    KONTAKT


  • Novo!!   Geotermalna toplotna pumpa ECOLINE, proizvedena vo Makedonija.
  • Novo!!   HITACHI CUT OUT, nov atraktiven dizajn na vnatre[ni edinici za rezidencijalni objekti.
  • Novo!! GEA na FRANKFURT 2009 ISH EXPO
GLAVNA  KANCELARIJA
SERVIS  I  MONTA@A
INFOSET    D.O.O.

ul. Serska  br.  2 -B
1000, Skopje
Makedonija
INFOSET    SERVIS

ul. Anastas Mitrev  br. 14
1000, Skopje
Makedonija

  Tel.:      +389 2 2700878
  Faks:    +389 2 2700886
  e-mail:  info@infoset.com.mk
             office@infoset.com.mk

         Tel.:      +389 2 2700887

  e-mail:  service@infoset.com.mk
          
2002-2009 INFOSET Ltd.. All rights reserved.
2002-2009 INFOSET Ltd.. All rights reserved.